Podmienky

Využívanie súborov cookies na stránkach Mēridien Five Star ResortUmožňujú rýchlejší a bezpečnejší prístup k internetovým stránkam našej spoločnosti a k ďalším službám.

Čo je cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet).

Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky (alebo na stránky služby internetbanking), na ktorých už niekedy bol.

Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie.

Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Aký je obsah cookies?

Na webových stránkach Mēridien Five Star Resort alebo pri používaní našich aplikácií sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies.

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku.

Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi spoločnosťou a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s web servermi spoločnosti).

Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom.

Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia klienta, tiež jazyka, ktorý používa, alebo na predvyplnenie formuláru.

Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie banky s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera.

Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.

Slovenská sporiteľňa používa túto technológiu na svojich stránkach a stránkach internetbankingu, aby mohla lepšie integrovať svoje služby, ktoré ponúka klientom.

Toto zahŕňa cielené reklamy na stránkach banky, spracovanie formulárov na webových stránkach.

Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen naše webové stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom.

Ochrana súkromia

Tieto informácie slúžia na poskytnutie špecifických informácií týkajúcich sa toho, ako používame súbory cookies. Ak používame cookies na spracovávanie osobných údajov, ktoré je možné priradiť ku konkrétnej osobe používateľa (resp. klienta), uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Tieto sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok banky ako aj Podmienok používania internetových stránok Mēridien Five Star Resort. Viac detailov a právnych informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v Zmluvných podmienkach – ochrana osobných údajov. Na spracúvanie súborov cookies sa primerane použije: Informácia o spracúvaní osobných údajov – klienti (ďalej len „Hlavná informácia“) a Pravidlá ochrany súkromia – mobilné aplikácie (privacy policy) (ďalej len „Informácia k mobilným aplikáciám“). Odporúčame, aby ste sa s týmito doplňujúcimi informáciami oboznámili.

Na aké účely používame cookies?

Súbory cookies vo všeobecnosti používame na tieto účely:

(i) Poskytovanie obchodných služieb;
(ii) Vykonávanie bezpečnostných opatrení na prevenciu pred podvodmi;
(iii) Marketingové účely.

Ako dlho uchovávame súbory?

Každý súbor cookies má nastavenú dobu resp. dĺžku funkčnosti podľa toho,
na aký účel je daný súbor používaný. Z tohto dôvodu sa na dĺžku použitia
alebo dobu uloženia primerane použijú doby uvedené v Hlavnej informácii
a v Informácii k mobilnými aplikáciám.

Aké sú možnosti nastavenia a odstránenia cookies?
Mēridien Five Star Resort alebo pri používaní našich aplikácií sa môžete stretnúť s tzv. nevyhnutnými, štatistickými, nešpecifikovanými a s marketingovými súbormi cookies.

Každý používateľ je oprávnený nastaviť si požívanie súborov cookies tam, kde je to možné. Súhlas na používanie cookies sa udeľuje najmä na marketingové účely.
Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti (napr. webstránka, aplikácia), o ktorú žiadate. Tieto cookies umožňujú napríklad prístup do zabezpečenej časti webových stránok (George) alebo umožňujú zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.
Názov cookie: _cs_c
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikuje či návštevník stránky akceptoval cookies vo vyskakovacom okne. Pri ďalšej návšteve stránky sa okno neobjaví.
Platnosť: 13 mesiacov

Názov cookie: com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa v kontexte s funkciou cache na webstránke, zabezpečuje transfer medzi Adobe TM pri spustení Adobe.
Platnosť: trvalá

Názov cookie: test
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikuje či návštevník stránky marketingové cookies v vo vyskakovacom okne. Tento súbor cookie je nevyhnutný na zabezpečenie súladu s GDPR na webových stránkach.
Platnosť: session
Názov cookie: TS#
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: TS#
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 deň
Neklasifikované cookies

Tieto cookies slúžia na anonymné získavanie informácií o návštevnosti tejto webovej stránky. Používanie neklasifikovaných cookies je možné bez vášho súhlasu. Neklasifikované cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.
Názov cookie: __EX_11913fd17540b82ab99a2be92dbdbd011ae7a9d4__
Kategória: neklasifikované
Platnosť: 3 roky

Názov cookie: _cs_cvars
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé
Názov cookie: com.adobe.reactor.dataElements._ga cookie
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé

Názov cookie: ct.ls.#.#
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé

Názov cookie: ctm
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé

Názov cookie: environmentConfig
Kategória: neklasifikované
Platnosť: session

Cookie name: Gdyn
Category: Marketing
Cookie purpose description: Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown , as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended.
Expiry: 1966 days

Cookie name: gstorage
Category: Marketing
Cookie purpose description: Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.
Expiry: Persistent
Názov cookie: mookie_once
Kategória: neklasifikované
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-is-timing-finshed
Kategória: neklasifikované
Platnosť: session

Názov cookie: pageCheckpoint
Kategória: neklasifikované
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: timestamp
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé

Názov cookie: tracking_disabled
Kategória: neklasifikované
Platnosť: 50 rokov

Názov cookie: visited_slsp
Kategória: neklasifikované
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: webchatClientGuid
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé
Štatistické cookies

Štatistické cookies nám pomáhajú komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Názov cookie: _hjSessionUser{site_id}
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa používateľ prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjSession{site_id}
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Súbor cookie, ktorý obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť: 30 minút

Názov cookie: _hjClosedSurveyInvites
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ interaguje s modálom pozvánky na prieskum externých odkazov. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaká pozvánka neobjavila znova, ak už bola zobrazená.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjDonePolls
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ dokončí prieskum pomocou miniaplikácie Prieskum na mieste. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaký prieskum neobjavil znova, ak už bol vyplnený.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjMinimizedPolls
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ minimalizuje miniaplikáciu Prieskum na mieste. Používa sa na zabezpečenie toho, aby miniaplikácia zostala minimalizovaná, keď používateľ prechádza cez vašu stránku.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjShownFeedbackMessage
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ minimalizuje alebo dokončí prichádzajúcu spätnú väzbu. To sa deje tak, že prichádzajúca spätná väzba sa načíta ako minimalizovaná okamžite, ak používateľ prejde na inú stránku, kde je nastavená na zobrazenie.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjSessionTooLarge
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Spôsobí, že služba Hotjar prestane zhromažďovať údaje, ak sa relácia stane príliš veľkou. Toto sa určí automaticky signálom zo servera WebSocket, ak veľkosť relácie prekročí limit.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjSessionRejected
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Ak je prítomný, tento súbor cookie bude nastavený na hodnotu „1“ počas trvania relácie používateľa, ak Hotjar odmietol pripojenie k nášmu WebSocket z dôvodu preťaženia servera. Tento súbor cookie sa používa iba vo veľmi zriedkavých situáciách, aby sa predišlo vážnym problémom s výkonom.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjSessionResumed
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Súbor cookie, ktorý sa nastaví pri opätovnom pripojení relácie/záznamu k serverom Hotjar po prerušení pripojenia.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjid
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa zákazník prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjRecordingLastActivity
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Toto by sa malo nachádzať v úložisku relácie (na rozdiel od súborov cookie). Toto sa aktualizuje, keď sa spustí nahrávanie používateľa a keď sa údaje odošlú cez WebSocket (používateľ vykoná akciu, ktorú Hotjar zaznamená).
Platnosť: session

Názov cookie: _hjTLDTest
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Keď sa spustí skript Hotjar, snažíme sa určiť najvšeobecnejšiu cestu k súborom cookie, ktorú by sme mali použiť, namiesto názvu hostiteľa stránky. Deje sa tak, aby bolo možné zdieľať súbory cookie medzi subdoménami (ak je to možné). Aby sme to určili, pokúšame sa uložiť súbor cookie _hjTLDTest pre rôzne alternatívy podreťazcov adresy URL, kým nezlyhá. Po tejto kontrole sa súbor cookie odstráni.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjUserAttributesHash
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Atribúty používateľa odoslané prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte počas trvania relácie, aby bolo možné zistiť, kedy sa atribút zmenil a je potrebné ho aktualizovať.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjCachedUserAttributes
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Tento súbor cookie ukladá atribúty používateľa, ktoré sa odosielajú prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API vždy, keď používateľ nie je vo vzorke. Zhromaždené atribúty sa uložia na servery Hotjar iba vtedy, ak používateľ interaguje s nástrojom Hotjar Feedback, ale cookie sa použije bez ohľadu na to, či je prítomný nástroj Feedback.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjLocalStorageTest
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Tento súbor cookie sa používa na kontrolu, či skript sledovania Hotjar môže používať lokálne úložisko. Ak je to možné, v tomto súbore cookie sa nastaví hodnota 1. Údaje uložené v_hjLocalStorageTest nemajú čas vypršania platnosti, ale vymažú sa takmer okamžite po vytvorení.
Platnosť: menej ako 100 ms

Názov cookie: _hjIncludedInPageviewSample
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky vašej lokality.
Platnosť: 30 minút

Názov cookie: _hjIncludedInSessionSample
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácie vašej stránky.
Platnosť: 30 minút

Názov cookie: _hjAbsoluteSessionInProgress
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Tento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa. Toto je príznak True/False nastavený súborom cookie.
Platnosť: 30 minút

Názov cookie: _hjFirstSeen
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Nastavuje sa na identifikáciu prvej relácie nového používateľa. Ukladá hodnotu true/false, čo naznačuje, či to bolo prvýkrát, čo Hotjar videl tohto používateľa. Používajú ho nahrávacie filtre na identifikáciu nových používateľských relácií.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjViewportId
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Ukladá informácie o používateľskom výreze, ako je veľkosť a rozmery.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjRecordingEnabled
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Pridá sa pri spustení nahrávania a načíta sa, keď sa inicializuje nahrávací modul, aby sa zistilo, či sa používateľ už nachádza v nahrávke v konkrétnej relácii.
Platnosť: session
Názov cookie: __CT_Data
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Počíta zobrazenia stránky a návštevy na webstránke.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _cs_id
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje správanie návštevníka na stránke, umožňuje vyplatenie referenčných poplatkov partnerom.
Platnosť: 13 mesiacov

Názov cookie: _cs_root-domain
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje ako návštevník prišiel na stránku, umožňuje vyplatenie referenčných poplatkov partnerom.
Platnosť: session

Názov cookie: _cs_s
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje frekvenciu návštev na stránke, koľko času návštevník na webstránke strávil. Cookie sa taktiež používa na určenie koľko a ktoré podstránky návštevník na webstránke navštívil - táto informácia môže byť použítá webstránkou na optimalizáciu domény a jej podstránok.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: _cs_same_site
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje údaje o návštevníkoch a ich správaní na webstránke. Tieto údaje sú používané na interné analýzy a na optimalizovanie webstránky.
Platnosť: Session

Názov cookie: _ga
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje unikátne ID a to je použité na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webstránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: _gat
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Používa Google Analytics na úpravu miery požiadaviek.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: _gid
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje unikátne ID a to je použité na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webstránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: AMCV_#
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Unikátne používateľove ID, ktoré rozpoznáva opakované návštevy použivateľa.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: AMCVS_#AdobeOrg
Kategória: štatistické
Platnosť: Session

Názov cookie: dextp
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Táto cookie určuje čas a frekvenciu synchronizácie používateľských dát – synchronizácia zhromaždených dát návštevníkov z rôznych serverov.
Platnosť: 179 dní

Názov cookie: dtCookie
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Sledovanie návštevnosti naprieč aplikáciou pre performance monitoring.
Platnosť: session

Názov cookie: dtLatC
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Meranie latencie pre performance monitoring.
Platnosť: session

Názov cookie: dtPC
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Identifikovanie správnej adresy pre preposielanie beacon informácií nutných pre korelovanie informácií pre performance monitoring.
Platnosť: session

Názov cookie: dtSa
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Dočasné úložiko pre identikovanie aktivít v performance monitoringu.
Platnosť: session

Názov cookie: rxVisitor
Kategória: štatistické
Uložená informácia: ID návštevníka pre korelovanie sessions v performance monitoringu.
Platnosť: permanent

Názov cookie: rxvt
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Session timeout informácia pre potreby performance monitoringu.
Platnosť: session
Marketingové cookies

Marketingové cookies nám pomahajú pripravovať pre vás vhodnú ponuku našich služieb.
Názov cookie: __gfp_64b
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Zhromažduje údaje o používateľských návštevách na webstránke ako, ku ktorým stránkam pristupoval. Registrované údaje sa používaju na kategorizáciu záujmov návštevníka a na demografické profily v podmienkach ďalšieho predaja na cielený marketing.
Platnosť: 999 dní

Názov cookie: _fbp
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Používa Facebook na doručenie série inzerovaných produktov na ponuky tretích strán v reálnom čase.
Platnosť: 3 mesiace

Názov cookie: C
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje cookies.
Platnosť: 29 dní

Názov cookie: demdex
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Cez unikátne ID, ktoré sa používa na sémantickú obsahovú analýzu sa registruje a linkuje používateľova navigácia na stránke do offline dát z prieskumov a podobných registrácii a zobrazuje cielené inzeráty.
Platnosť: 179 dní

Názov cookie: dpm
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Nastaví návštevníkovi unikátne ID, ktoré povoľuje inzerujúcim tretím stranám zacieliť používateľovi relevantný inzerát. Párovacie služby prevádzkované tretími inzerujúcimi stranami, zobrazia cielené inzeráty v reálnom čase.
Platnosť: 179 dní

Názov cookie: fr
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Používa Facebook na doručenie série inzerovaných produktov na ponuky tretích strán v reálnom čase.
Platnosť: 3 mesiace

Názov cookie: Gdyn
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Používa sa v kontexte s vyskakujúcimi obsahovými inzerátmi na webstránke. Cookie určuje, ktoré inzeráty majú byť používateľovi zobrazené a zaisťuje, že ten istý inzerát sa nezobrazí viac ako je potrebné.
Platnosť: 1966 dní

Cookie name: Gdyn
Category: Marketing
Cookie purpose description: Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown , as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended.
Expiry: 1966 days

Cookie name: gstorage
Category: Marketing
Cookie purpose description: Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.
Expiry: Persistent
Názov cookie: Gtest
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Cookie zhromažďuje súhrn informcácií o správaní používateľa a navigácii, ktorá je používaná na optimalizáciu webstránky. Cookie zároveň umožňuje Google Ads a Google Analytics kompilovať informácie o návštevníkovi pre marketingové účely.
Platnosť: 1966 dní

Názov cookie: id
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Registruje unikátne ID, ktoré identifikuje vracajúce sa zariadenie používateľa. ID sa používa na cielenie inzerátov.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: IDE
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Používa Google DoubleClick na registráciu a reportovanie používateľských akcií na webstránke po prezretí alebo kliknutí na inzerentov inzerát s cieľom zmerať efektívnosť inzerátu a predstaviť používateľovi cielené reklamy.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: mdata
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Registruje unikátne ID, ktoré identifikuje vracajúce sa zariadenie používateľa. ID sa používa na cielenie inzerátov.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: ov
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Zobrazuje používateľovi relevantný obsah a inzerciu. Služba je prevádzkovaná tretími inzerujúcimi stranami, ktoré zobrazujú ponuky tretích strán v reálnom čase.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: test_cookie
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje cookies.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: uid
Kategória: marketingové
Uložená informácia: Registruje používateľovi unikátne ID, ktoré rozpoznáva používateľov prehliadať pri návšteve webstránok, ktorý používa rovnakú inzertnú sieť. Cieľom je optimalizovať zobrazovanie inzerátov na základe používateľskych pohybov a rôznych inzerentov na zobrazenie inzerátov používateľovi.
Platnosť: 2 mesiace

Názov cookie: UUID#[abcdef0123456789]{32}
Kategória: marketingové
Platnosť: session
Stránky tretích strán

Náš web môže obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.

Služby tretích strán

Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies reps. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať súhlas s cookies“, alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých služby využívame patrí:

Google

Google Analytics
Google Optimize
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Adobe

Adobe Experience Cloud
Viac o ochrane súkromia: http://www.adobe.com/privacy/analytics.htmlThreatMark

ThreatMark
Viac o ochrane súkromia: https://www.threatmark.com/privacy-terms/


Hotjar

Viac o ochrane súkromia: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/360007966773-Privacy
Viac o používaní cookies: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Slovenská sporiteľňa pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa nainštaluje a uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov zo strany Google Analytics pri návšteve webových stránok Slovenskej sporiteľne. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.
Reklamné systémy tretích strán

Slovenská sporiteľňa v súčasnosti používa reklamné systémy tretích strán, ktoré zbierajú cookies tretích strán na našich webových stránkach. Tieto cookies sú tretími stranami používané pre reklamné účely. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre lepšie cielenie využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať súhlas s cookies“, alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača.

Účel využívania reklamných systémov tretích strán

Slovenská sporiteľňa v súčasnosti používa reklamné systémy tretích strán, ktoré zbierajú cookies tretích strán na našich webových stránkach. Tieto cookies sú tretími stranami používané pre reklamné účely. V prípade, že si neprajete, aby sme vo Vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite naspodku stránky v časti Chcete si zmeniť nastavenie cookies? na tlačidlo „Pokračovať" a na ďalšej stránke kliknite na tlačidlo „Zmeniť natavenia" alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých reklamné systémy využívame patrí:

Google
Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Gemius
Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://www.gemius.com/privacy-policy.html

Facebook
Trackovacie pixely
Viac o ochrane súkromia: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Adform
Trackovacie pixely
Viac informácií o ochrane súkromia: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/

Media Innovation Group
Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.mookie1.com/en-us/privacy.html

Flashtalking
Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

AppNexus
Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

Sizmek
Trackovacie pixely
Viac o ochrane informácií: https://www.sizmek.com/privacy-policy/Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Nami zverejnené informácie vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov na sociálnych sieťach. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook Youtube, Instagram, Twitter) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môže Slovenská sporiteľňa využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí a pri správe profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach.

Facebook a Instagram

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Slovenská sporiteľňa Vás upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurement and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Takisto využívame službu Facebooku „správa publika“ („Page Insights“) na získavanie štatistických (agregovaných) informácií o používaní nášho Facebook profilu. V súvislosti so spracúvaní osobných údajov o návštevníkoch nášho profilu v rámci funkcionality tejto služby sme uzatvorili so spoločnosťou Facebook tzv. dohodu spoločných prevádzkovateľov, ktorej základné časti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.
Chcete si zmeniť nastavenie cookies?